Ympäristö

Yrityksessä kunnioitetaan ympäristöarvoja toiminnan kaikilla osa-alueilla. Ympäristön kunnioittaminen on yksi johdon asettamista arvoista ja jokainen työntekijä perehdytetään noudattamaan toimintatapoja ja pyrkimyksiä ympäristömme hyvinvoinnin takaamiseksi.

Perusperiaatteita ovat:
• Oman toiminnan ympäristönäkökohtien huomioiminen
• Ympäristötietoisuuden lisääminen ja ympäristöosaamisen parantaminen
• Käytettävien raaka- ja lisäaineiden laadun ja ympäristövaikutusten tunteminen
• Tuotantoprosessin saasteettomuus

Toiminnan lähtökohtana on asiakkaiden tyytyväisyys ja turvallisuus laatu- ja ympäristönäkökohdat huomioonottaen.